Laborator Profesional de Etalonare

LABORATOR DE ETALONARE Certificat - Delta Test

Cand este vorba de cerintele tehnice in metrologie, trebuie sa fii sigur ca laboratorul de etalonare Delta Test respecta cele mai inalte standarde de calitate.

PERSONALUL – calificat si beneficiaza de cursuri de formare continua in metrologie

PROCESE – evaluam si perfectionam permanent toate elementele sistemului nostru de management al calitatii

ECHIPAMENTE – investim in cele mai performante echipamente de ultima generatie

TRASABILITATE – Organismele internationale in domeniul laboratoarelor (ILAC-MRA si EA MLA) considera ca elementele de confirmare a trasabilitatii metrologice reprezinta un lant de trasabilitate metrologica neintrerupt la un standard de masurare national sau international, o incertitudine de masurare documentata, o procedura de masurare documentata, o competenta tehnica acreditata, trasabilitate metrologica la intervale de etalonare.

Conceptul de trasabilitate este important deoarece va permite sa comparati rezultatele masuratorilor la nivel mondial conform unei proceduri standardizate pentru estimarea incertitudinii de masurare. Rezultatele DELTA TEST sunt urmarite printr-un lant neintrerupt de comparatii cu unul sau mai multe dintre urmatoarele surse de trasabilitate:

  • Institutul National de Metrologie din Romania, pentru serviciile acoperite de CIPM MRA
  • Institutul National de Metrologie din Cehia
  • Institutul Federal de Metrologie METAS din Elvetia
  • Alte Institute Nationale de Metrologie sau Institute desemnate pentru serviciile acoperite de CIPM MRA
  • Laboratoare de etalonare acreditate de alte organisme semnatare EA MLA sau ILAC-MRA pentru serviciile acoperite de certificatul de acreditare in vigoare, marcate corespunzator, cu marca Organismului de Acreditare
  • laboratoare de etalonare acreditate RENAR, pentru serviciile acoperite de certificatul de acreditare in vigoare. Aceste servicii sunt indicate prin includerea marcii nationale de acreditate pe certificatele de etalonare
Laborator Profesional de Etalonare
Laborator

Cere oferta